Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Sjusjøen IL mandag 29. Juli kl. 17.00 i flerbrukshallen – Sjusjøen Arena Nattrudstilen.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent samt to personer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning regnskap
  4. Valg av 2 personer til valgkomite
  5. Medlemskontingent for 2024
  6. Innkomne forslag

Årsmøte slutt.

Vel møtt!