Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Sjusjøen IL mandag 10. juni kl 16.30 i flerbrukshallen på Natrudstilen. (Det vil være mulig for medlemmer å delta på Teams ved å sende e-post til post@sjusjoenil.no å få tilsendt lenke.)
Saksliste:
1    Godkjenning av innkalling og saksliste
2    Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen.
3     Godkjenning av regnskap.
4    Valg. (Frasigelser av verv er sendt inn til ordinært årsmøte.)
Årsmøte slutt.
Vel møtt!