Styret

Åramøte 30.mars 2022 valgte følgende styre:

Leder:         Aleksander Tiller

Nestleder:  Mathias Neraasen

Sekretær:  Per Olav Tøraasen

Styremedlem:   Anders Haukåssveen

Styremedlem og kontaktperson for Flerbrukshallen:  Marit Spilde

Styremedlem og materialforvalter: Sten Gregersen

Regnskap: TheVit ved Inge Nilssen