Årsmøte i Sjusjøen IL

Det innkalles til årsmøte i Sjusjøen IL onsdag 20.mars 2024 på Buvika, Åsmarkvegen 840, kl 16.00.
Saksliste:
1    Godkjenning av innkalling og saksliste
2    Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen.
3    Godkjenning av årsmelding.
4     Godkjenning av regnskap.
5     Valg. Som også innebærer valg av revisor.
6     Innkomne forslag.
Årsmøte slutt.
Eventuelt.
Frasigelse av verv og eventuelle innkomne forslag til styret sendes post@sjusjoenil.no innen 13. mars 2024.
Vel møtt!